Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid

Regeringen har beslutat att se över den svenska jaktlagsstiftningen i syfte att få en mordernare och mera tydlig lagstiftning. Den ska ge en långsiktigt hållbar jakt och viltvård samt ett djurskydd för de vilda djuren, och grundar sig i ett behov av förbättrat gemomförande av Sveriges EU-rättsliga åtaganden.

Remissen om Viltmyndigheten är ett delbetänkande i jaktlagsutredningen där en ny myndighet, med större fokus på förvaltning och inte enbart bevarande, föreslås. Motiven är bland annat att vilttillgången i Sverige är exceptionellt stor, och att viltet årligen orsakar skador i jord- och skogsbruk för miljardbelopp.

Datum: 2014-01-30
Remiss: Landsbygdsdepartementet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissyttrande (pdf) ››