Yttrande om D8 och D9

Nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9).

Svenska Djurhälsovården, LRF, LRF Kött, LRF Mjölk, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Grisföretagare och Växa Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerat förslag till nytryck av föreskrifterna D8 och D9.

Datum: 2013-10-16
Remiss: Jordbruksverket, avdelningen för djurskydd och hälsa
Svar:
LRF
LRF Kött
LRF Mjölk
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Djurhälsovården
Sveriges Grisföretagare
Växa Sverige

Ladda ner remissvar (pdf) ››