Remissyttrande rörande ursprungsmärkning av kött

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för tillämpning av obligatorisk ursprungsmärkning av kött i anslutning till förordningen om information till konsumenterna (EU nr 1169/2011).

Ursprungsmärkningen rör gris, lamm, get och fjäderfä och ska antas den 13 december 2013 och träda i kraft den 13 december 2014.

Datum: 2013-09-25
Remiss: Livsmedelsverket
Svar:
LRF
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Grisföretagare
Svensk Fågel
Svenskt Kött

Ladda ner remissvar (pdf) ››