Remisser

Flera remisser har besvarats under februari.

För intresserade finns våra remissyttranden att hämta under menyvalet Remissvar (Om SF).

De senaste remisserna rör:

  • Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion
  • Fördelning av medel till stängsel mot rovdjursangrepp till länsstyrelserna (Fördelningsnycklar för vissa stöd i landsbygdsprogrammet)
  • Reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg