Vallningspolicy från SKK

Svenska kennelklubben (SKK) har tagit fram en vallningspolicy. Syftet med policyn är att all vallningsträning som utförs med hund ska genomföras på ett korrekt sätt utifrån djurskyddsarspekten för de vallade djuren.  

Fåravelsförbundet har tillsammans med LRF och en rad andra organisationer haft möjlighet att påverka arbetet med framtagandet av policyn, och har även godkänt den.

Det blir alltmer populärt att hobbyvalla med sin hund och det är alltså för att skydda får och andra djur som används vid träningen från okunskap och dålig hantering som dessa riktlinjer tillkommit.

SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund ››

Mer information på SKKs hemsida ››