Riksbedömning ull/päls/rya 2023

Riksbedömning är i år planerad till 12 platser och vi vill i vanlig ordning berömma alla er i distrikten som väljer att arrangera riksbedömningar – ni gör ett grymt arbete!

Bilden visar en bagge på bedömningsbordet i Västerås 2021. Margau Wohlfart-Leijdström

Är du intresserad av att riksbedöma dina djur? Börja med att boka tid för din gårdsmönstring. När du mönstrat får du en uppfattning över vilka djur som är lämpliga att riksbedöma, och ha en dialog med din mönstrare – tillsammans kan ni diskutera urval baserat på mönstringsresultaten. Anmäl gärna antal lamm till riksbedömningsorten som funkar bäst för dig. I ett senare läge väljer du ut vilka djur du tar med. Du kan då avvakta lammens egen utveckling och du hjälper arrangören att se intresset för att riksbedöma på respektive ort.

Bagglamm som vid gårdsmönstring anses som möjliga att bli framtida avelsdjur, kan alltså erbjudas en ytterligare bedömning vid årets riksbedömning. Även tacklamm och korsningslamm är välkomna i mån av plats. En noggrann genomgång och bedömning av djuren ger dig en bra indikation på om djuret kan anses lämpligt för att gå i avel. Protokollet blir ett kvitto på hur dina lamm står sig i konkurrensen med andra djur inom respektive ras. Anmäl dina bästa lamm från gårdsmönstringen till riksbedömning, så höjer du försäljningsvärdet och intresset för dina avelsdjur!

Riksbedömningarna är öppna för alla besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel.

För dig som är ny med din ras så kan ett besök på en riksbedömning vara av stort värde för att se och lära, även om du inte har med egna djur.

Välkomna till årets riksbedömningar!

Det kan bli förändringar i riksbedömningsplanen, här på hemsidan finns alltid den aktuella versionen. Senast uppdaterad 2023-07-18

21 augusti: Ingelstorpgymnasiet, Kalmar
Kontaktperson: Marjo Lande (fd Lilja), marjolilja@gmail.com, 076-187 18 66
Anmälan senast: 14/8

22 augusti: Töre, Norrbotten
Kontaktperson: Josefin Lundberg, Josefin@eufaria.se, 070-204 12 26
Anmälan senast: 15/8

22 augusti: Råby, Hörby, Skåne
Kontaktperson: Linda Jonsson, lindajonsson83@hotmail.com, 070-241 25 55
Anmälan senast: 15/8

23 augusti: Ödsmål, Bohuslän
Kontaktperson: Therese Magnusson, morik.sorgard@gmail.com, 070-381 21 54
Anmälan senast: 16/8

23 augusti: Forslundagymnasiet, Umeå
Västerbotten Kontaktperson: Gunilla Bergh, gunilla.bergh51@gmail.com, 073-086 62 09
Anmälan senast: 16/8

25-27 augusti: Grönt Centrum, Gotland
Kontaktperson: Lina Mattsson, linafemattsson@hotmail.com, 070-221 32 31
Anmälan senast: 18/8 (justeringar möjliga t.o.m. den 20/8)

27 augusti: Vittvångs ridhus, Örebro
Kontaktperson: Maria Bergman, maria@winja.nu, 070-798 32 55
Anmälan senast: 18/8

28 augusti: Vretaskolan Linköping, Östergötland
Kontaktperson: Jonna Sundell, jonna.sundell@live.se, 076 – 787 67 75
Anmälan senast: 21/8

28 augusti: Berglocks Fårgård, Forsa, Gävleborg
Kontaktperson: Helena Persson Ovcina, info@berglock.se, 0650-230 06, 076-775 45 47
Anmälan senast: 21/8

29 augusti: Jordshult, Taberg, Jönköping
Kontaktperson: Elisabeth Fungby-Jönsson, fungby.jonsson@hotmail.com, 073-367 60 25
Anmälan senast: 22/8

29 augusti: Uppsala, Stockholm/Uppsala
Kontaktperson: Anna Alm, karlberg_gard@telia.com, 070-207 29 15
Anmälan senast: 22/8

30 augusti: Kärrbo Prästgård, Västerås, Västmanland
Kontaktperson: Helena Larsson, larsson.annahelena@gmail.com, 073-413 18 18
Anmälan senast: 23/8

Visa torra och rena djur

Djur som bedöms för päls, ull, eller rya ska vara torra och rena vid bedömningstillfället. Först då kan pälsen/ullen få en rättvis bedömning. Pälsfår bör tvättas 3-5 dagar före bedömning. Använd rikligt med ljummet vatten och skölj igenom pälsen. Gnugga inte och använd varken schampo, tvättmedel eller balsam.

Anmälan

Anmäla till respektive samordnare senast det datum som anges för respektive bedömningstillfälle. Kostnaden för att delta vid riksbedömningen är 450 kr/djur exkl moms. Eventuellt tillkommer avgift för anordnande lokalförenings omkostnader kan komma att tas ut separat. Information om detta kan fås från respektive lokalförening. Varje bedömningsdag kan ta emot max 50 baggar. Vänta inte med din anmälan om du vill vara säker på att få plats vid en speciell ort. Om det blir fullbokat kommer du att hänvisas till en annan ort.

Efteranmälan

Anmälan efter det datum som anges för respektive visningstillfälle räknas som efteranmälan. Plats erbjuds då om möjlighet finns. Vid efteranmälan tilläggsdebiteras djurägaren förutom grundavgiften, summan är 50 kr/djur exkl moms i efteranmälningsavgift. Vid uteblivelse till anmäld riksbedömning eller avanmälan senare än fem dagar före aktuellt datum, debiteras full kostnad.

Papper som behövs

Kom ihåg att du ska ta med intyg på MV-status, intyg på fotrötestatus och individuella härstamningsbevis för dina djur. Djurägarförsäkran och fotröteförsäkran fylls i av djurägaren innan djuren lastas ut.

Frågor kring riksbedömningarna? Hör av er till aktuell samordnare, se separat information med kontaktuppgifter härintill. Frågor kan också ställas till Jonas Karlsson, avelsansvarig i SF. Jonas finns på telefon 070-238 98 10 eller via mail jonas.karlsson@faravelsforbundet.com.

Observera tidsbristen!

Djurägare som riksbedömer vid de senare orterna behöver vara noga med att få in riksbedömningsprotokollet i tid till baggauktionen i Jönköping om ni avser att anmäla bagge till baggauktionen. Det kan innebära att protokollet för de baggar ni vill anmäla behöver kopieras redan vid riksbedömningstillfället så att en av riksdomarna kan ta med det till auktionskommittén. Varannandagsutdelning av posten gör att alla som riksbedömer under den andra veckan (v 35), behöver vara observanta på när ni som senast måste skicka in anmälan till Jönköpingsauktionen för att snigelpost ska hinna fram i tid.

Text: Erica Lindberg och Jonas Karlsson