Rösta på årets leverantör och årets transportör

HKScan uppmärksammar några av sina leverantörer och djurtransportörer lite extra varje år genom att utse Årets leverantör och Årets Transportör. De nominerade för 2022 har presenterats och nu är det dags att rösta.

Kriterier för att bli nominerad är: djuröga, professionell affärspartner, framåtanda och nytänk, flexibilitet samt hög och god leverans enligt kundernas behov.

Presentation av alla nominerade finns här

Nominerade lammleverantörer

Johan Arfs, Arfsgården, Hedemora, Dalarna

Verksamhet: Lammproduktion med drygt 100 tackor. Ca 140-150 djur/år skickas till HKScan. Brukar 160 ha åker varav 130 för spannmål och oljeväxter, resterande vall och bete. 105 ha skog.
Nominerad av: Per Olsson

Motivering: Johan Arfs är en målmedveten lammbonde och går-dens slaktresultat är en klass för sig som verkligen sticker ut. Johan och Therese Grue är alltid på tårna och lyhörda gentemot marknaden och omvärlden, vilket är mycket uppskattat i samarbetet med oss på HKScan. Johan planerar sin slakt på ett föredömligtsätt och är väldigt lättsamma att samarbeta med.

Gustaf Weden, Öja Gård, Stora Sundby, Södermanland

Verksamhet: Lammproduktion. Ca 350 lamm per år och ca 200 ha areal.
Nominerad av: Hans Larsson

Motivering: Gustaf är en duktig och lyhörd lammleverantör som levererar fina lamm till oss. Han har bra dialog med oss om marknaden, dilammen och vårt behov. Till-sammans med sin fru Ebba har Gustaf idag 250 tack-or. Utöver lammen har de även 40 st. vattenbufflar som de mjölkar och använder för tillverkning ochförsäljning av buffelmozarella. Gustaf är en framåt-strävande lammleverantör som vi är stolta över att få samarbeta med.

Per och Ulrika Johannesson, Strömby Mellangården, Strömby, Småland

Verksamhet: Vårlammsproduktion. 230 tackor, lamning i januari och slakt i kvartal två och tre.
Nominerad av: Hanna Rehnström

Motivering: Lammen föds upp på ett föredömligt sätt i en ljus och rymlig stallmiljö. Per och Ulrika har under lång tid jobbat målmedvetet för att få fram bra djur genom att korsa raserna mjölkfår, finull och dorset. Baggarna är texel eller suffolk. Lammen vägs och slaktmog-nadsbedömningen är exemplarisk. Då både Per ochUlrika har utbildning inom vården får djuren bästa möjliga vård och omsorg. Per och Ulrika är goda före-bilder för svenskt lammkött och goda ambassadörer för svenskt kött.

Lämna din röst

Man röstar här t.o.m. 16 december.