Tydligare bild av hur stöden kommer att utformas under 2023

Information från Jordbruksverket

Den 22 september fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Beslutet innebär att vi nu närmar oss det slutliga utformandet av stöden i nästa period 2023-2027. Nu ska EU-kommissionen godkänna planen, en process som brukar ta 6–8 veckor efter att regeringen fattat sitt beslut.

Kommande jordbrukspolitik i stora drag

Den strategiska planen ska stärka den svenska livsmedelsstrategin vars mål är en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion i hela landet. Planen bygger på att miljömässigt hållbara företag ska vara konkurrenskraftiga. Stöden styrs mer direkt till aktiva jordbrukare, unga som vill satsa på jordbruk och insatser för miljön får en större tyngd. Det blir också satsningar på innovationer som ger goda förutsättningar för att utveckla konkurrenskraft.

Några av de större nyheterna i stöden 2023

  • Tvärvillkor ersätts av grundvillkor
  • Det införs nya ettåriga miljö- och klimatersättningar
  • Stödrätterna försvinner vilket innebär att du inte längre behöver stödrätter för att få gårdsstöd
  • Större satsningar på unga lantbrukare för att det ska bli enklare att starta eller ta över ett lantbruksföretag
  • Ny teknik för att följa upp jordbruksmark införs
  • Investeringsstöden inriktas på konkurrenskraftigt jordbruk, vattenvård och att minska miljö- och klimatpåverkan
  • Leader finns nu i hela landet och är en viktig metod för landsbygdsutveckling

Projekt- och investeringsstöden öppnar i januari för ansökningar

I januari 2023 öppnar projekt- och investeringsstöden för ansökningar, inklusive projektstöden inom Leader (tidigare lokalt ledd utveckling). Många stöd är desamma som tidigare, men nivåerna har höjts och villkoren ändrats inom några särskilda satsningar.

  • Startstöden för unga lantbrukare (upp till 40 år) som vill ta över eller starta lantbruksföretag går att söka både för deltid och heltid. Stödnivåerna i investeringsstöden för unga är högre än för övriga lantbrukare.
  • Stöd för vattenvård – bevattningsdammar, kalkfilterdiken och vattenvård – har större fokus på klimat och miljö.
  • Stort fokus läggs på kompetensutveckling och innovationer. I projektstödet för samarbete finns en särskild satsning på blommande ytor och småbiotoper i slättbygd.

Läs mer om projekt- och investeringsstöden