Salmonella diarizonae

Remissyttrande angående ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om livsmedelshygien (SJVSFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur.

Datum: 2013-05-27
Remiss: Jordbrukssverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med
Lammproducenterna
Svenska Djurhälsovården
Kött och Charkföretagen

Ladda ner remissvar (pdf) ››