Sanktionsskalor

Remiss av förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande.

Förslaget gäller dels ändring av hänvisningar till regler som är tvärvillkor samt ett nytt kapitel 8 om påföljder vid villkorsfel.

Datum: 2013-05-16
Remiss: Jordbrukssverket
Svar: LRF och LRF Mjölk
Svenska Fåravelsförbundet
Ekologiska Lantbrukarna
LRF Norrlandsgruppen
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges Grisföretagare

Ladda ner remissvar (pdf) ››