Typgodkännande av fångstredskap

Remissyttrande gällande utkast till Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap.

Datum: 2013-04-11
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissvar (pdf) ››