Salmonella – ett nationellt strategidokument

Salmonella är den näst vanligaste zoonosen på människa i Sverige. Genom att ta fram ett nationellt strategidokument vill myndigheterna visa vilka konkreta åtgärder som är angelägna för att få ned antalet fall av salmonellainfektion hos svenskar.

Datum: 2013-04-02
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med
LRF
LRF Mjölk
Svenska Djurhälsovården
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Lammköttproducenter
Kött och Charkföretagen

Ladda ner remissvar (pdf) ››