Samarbete för fler betande lantrasdjur

Källa Jordbruksaktuellt
För att återuppliva ängar och dess biologiska mångfald erbjuds boskapsägare i norra Finland betesavtal. Projektet är ett samarbete mellan NordGen och Lapplands NTM-central.

För att stärka den biologiska mångfalden och trygga ekosystemtjänster har det finska miljöministeriet inlett ett livsmiljöprogram som går under namnet Helmi. I linje med programmet siktar den lokala miljömyndigheten, NTM-centralen, nu på att återuppliva ängar och deras biologiska mångfald genom att erbjuda boskapsägare betesavtal och stöd till miljövänligt jordbruk, skriver NordGen på sin hemsida.

Tillsammans med NordGen, den nordiska genbanken, organiserades därför ett matchmaking-webbinarium för alla som är intresserade av naturbete. Arrangemanget som hölls tidigare i år lockade närmare 60 personer.

Det minskande antalet betande djur är ett stort hot mot bevarandet av naturängar, naturbetesmarker och beteshagar. Flera av de betesmarker som omfattas av Lapplands NTM-centrals stödområden är igenvuxna i dag efter att många gårdar har lagts ner.
– Det är verkligen synd eftersom Torneälven är den längsta oreglerade floden i Europa och dess ängar är unika livsmiljöer, säger lantbrukaren Ilmari Majuri som driver gården Oukamäki och som tecknat ett beteskontrakt med NTM-centralen.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Samarbete för fler betande lantrasdjur