Se upp för fästingar!

Bakterien Anaplasma phagocytophilium överförs via fästingbett. Anaplasma angriper vita blodkroppar varvid djuret får hög feber och nedsatt immunförsvar. Olika stammar av Anaplasma ger troligen olika symptom och olika svårighetsgrad av symptomen. Det sänkta immunförsvaret gör att andra infektioner kan angripa djuret och ge en sekundärinfektion, tex. ledinflammation eller lunginflammation. Anaplasma ger en viss immunitet men djuren kan återinfekteras.

Framför allt drabbas lammen och symptom som ses är plötsliga dödsfall (orsakat av blodförgiftning), feber, slöhet och minskad aptit. Vuxna djur får oftast hög feber som dominerande symptom. Baggar kan bli sterila pga den höga febern och dräktiga tackor kan kasta.

Gård & Djurhälsan har skrivit om fästingar och hur man förebygger och behandlar vid problem: Se upp för fästingar!