Samlad information från Jordbruksverket om torkan

Om stöd, foder, beteskrav, brandrisk med mera.

På Jordbruksverkets hemsida finns ett eget menyval Torkan 2018 ››

Nyhetsbrev stöd till landsbygden 2018-07-20 ››