Tänk på brandfaran när du skördar

I samband med den höga brandrisken i både skog och fält är det viktigt att allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner sker med största försiktighet.

En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig fort och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

En rekommendation är att ha med sig gödseltunna med vatten för att snabbt sätta in en första åtgärd samtidigt som man larmar räddningstjänsten.

Läs mer
Jordbruksverket: Brandskydd vid skördearbete ››