Samlad kunskap på SF:s hemsida!

 

Att leta information på internet är nästan en självklarhet nuförtiden och redan när vi gjorde om hemsidan för Svenska Fåravelsförbundet så fanns tanken om att skapa faktasidor; både för nybörjare och med mer djupgående information för vetgiriga.

Arbetet med Faktasidorna har legat på is lite i avvaktan på att beslut om ett nytt projekt skulle fattas.
Det är med glädje vi kan meddela att Titti Strömne kommer att arbeta med en Kunskapsbas för fårägare/intresserade som kommer att införlivas i SFs hemsida!

Projektet, som finansieras av Jordbruksverket och LRF, kommer börja efter sommaren och fortsätta under första halvåret av 2010.

Syftet med projektet är sprida kunskap inom områdena avel, utfodring, vall och bete, ull och skinn, management, byggnader, hantering, ekonomi och djurhälsa.
Mer information om projektet kommer i nästa nummer av tidningen Fårskötsel.

Tips på innehåll
Projektledaren Titti Strömne är verksam i det egna företaget Glada Fåret, som har som affärsidé att bl.a. utveckla och kunskapsförsörja fårföretagare.
Har du frågor/funderingar eller vill komma med tips på innehåll för ovan nämnd sida – kontakta gärna Titti. Alla förslag mottages tacksamt!

Titti Strömne
Tel 0705-89 32 33
E-post titti.stromne@telia.com

 

/Webbredaktören
Emma Rosenmüller