Schmallenberg-virus och fosterskador hos idisslare

Senaste artikeln om Schmallenberg på Djurhälsovårdens hemsida. Av Kerstin de Verdier på SVA.

Läs här ››