Ny enkät om Schmallenbergvirus

Från november 2012 till februari 2013 har misstankar om infektion med schmallenbergvirus verifierats i 32 fårbesättningar.

Antalet besättningar som drabbats av smittan är definitivt mycket större än så, och för att kunna få en mer rättvisande bild av omfattningen liksom typen av problem genomför nu SVA, Svenska djurhälsovården och Jordbruksverket en enkätundersökning.

Vi hoppas med hjälp av resultaten från enkäten öka kunskaperna om vilka effekter introduktionen av schmallenbergvirus fått i svenska fårbesättningar och på så sätt kunna ge bättre råd om hur man kan undvika problem orsakade av viruset i framtiden.

Alla fårägare uppmanas att fylla i den webbaserade enkäten
För att vi ska kunna utvärdera resultaten på bästa sätt är det mycket viktigt att du som fårägare bara fyller i en enkät/besättning och att detta görs när årets lamning är helt avslutad.

Deltagandet är givetvis frivilligt och helt anonymt. Resultaten kommer redovisas under året. En liknande enkät om kalvningsresultat kommer lanseras under våren.

Ett stort tack på förhand till alla som kommer medverka! Frågor besvaras av Erika Chenais, SVA 018-674000 eller Boel Sandros, Svenska Djurhälsovården 08-7258200.

Öppna enkäten ››