Toxoplasma – ingen oskyldig parasit

Forskning och Framstegs hemsida finns en artikel om toxoplasma, den parasit som sprids av katter och som orsakar aborter hos både får och människor.

Artikeln fokuser inte på fåren, men eftersom det handlar om en zoonos som både får- och kattägare riskerar att komma i kontakt med innehåller den information som kan vara intressant.

– Toxoplasma är en av världens mest framgångsrika parasiter, säger Antonio Barragan, läkare och forskare vid Karolinska institutet och Smittskyddsinstitutet i artikeln.

Smittan har varit känd i ett sekel och ansågs länge vara helt harmlös, en omärklig fripassagerare bara. På senare år har det visat sig att den är extra vanlig bland människor som drabbas av beteenderubbningar, psykiatriska sjukdomar och olyckor.

I somras rapporterade forskare i Danmark att sannolikheten för att en kvinna kommer att försöka ta sitt liv är 50 procent högre om hon är smittad med toxoplasma än om hon inte är det. Slutsatsen bygger på data från över 45 000 danska kvinnor. En mindre studie av både män och kvinnor i Lund tyder på att risken kan vara ännu större.

Trots protester från vissa håll växer listan över mänskliga tillstånd med misstänkta kopplingar till toxoplasma. Depressioner, tvångssyndrom, demens och Parkinsons sjukdom är några av de senaste tillskotten.

Läs artikeln på Forskning och Framsteg ››

Om toxoplasma i Kunskapsbasen

Toxoplasmos