Schmallenbergvaccin på gång

Mer information om Schmallenbergvaccinet utlovades förra veckan. Inte så mycket nytt har hänt sedan dess, men information nedan är från Svenska Djurhälsovården och den är färsk.

Ett snabbframtaget vaccin mot Schmallenberg finns nu i Storbritannien och Svenska Djurhälsovården tänker ta in det i Sverige. Det beräknas att finnas från mitten av juni.

Eftersom vaccinet är framtaget på så kort tid så finns det ännu väldigt lite dokumentation om effekt och eventuella biverkningar. Bedömningen är att vaccinet minskar följdverkningarna av Schmallenbergviruset men inte eliminerar dem helt. Djurhälsovården bevakar de brittiska erfarenheterna från vaccinering noga.

Intresserade uppmanas kontakta SVDHV
Djurhälsovården rekommenderar inte alla djurägare att vaccinera utan de djurägare som är intresserade uppmanas att kontakta SVDHV för en vidare diskussion. Priset blir c:a 25 kr per djur.

Text: Einar de Wit