Storbritannien: Schmallenberg sprider sig norrut

Enligt veterinären Fiona Lovatt sprider sig Schmallenbergviruset mycket snabbt norrut. "Det har fötts deformerade lamm under maj månad, vilket säger oss att infekterade knott var aktiva i december och januari."

Hur immunitet mot Schmallenberg uppnås varierar, men det fanns tidigare ett antagande att en en flock som smittats senare skulle ha ett ungefär 90-procentigt skydd. Men färskare studier i Tyskland och Holland har visat att siffran kommer att vara mycket lägre – ca 36 %. "Det är väldigt svårt att prata om skyddsnivåer efter att fåren har smittats då vi fortfarande vet väldigt lite om sjukdomen, men det verkar som att minst 50 % av de drabbade fårbesättningarna fortfarande riskerar utbrott av sjukdomen under kommande år."

Lamm kan vaccineras från fyra månaders ålder. Ännu så länge råder man att inte vaccinera dräktiga tackor eller betäckande baggar. Fåruppfödare som avser att vaccinera bör prata med sin veerinär i god tid, råder Fiona Lovatt.

Läs hela artikeln på Farmers Weeklys hemsida ››

Eller översatt via Google ››