Schmallenbergvirus – Enkät till fårägare

Svenska Djurhälsovården:
Virussjukdomen Schmallenberg har fått en stor spridning i Sverige under sommaren och hösten. Av den anledningen uppmanas fårägare som scannat sina tackor hösten 2012 att fylla i nedanstående enkät.

Fyll i enkäten oavsett om scanningen har uppvisat många tommar tackor eller inte. All information behövs för att kunna för att få en helhetsbild om läget i Sverige. 
Enkäten ››