Första konstaterade kliniska Schmallenberg-fallet på lamm

Den 17 december kunde SVA för första gången påvisa Schmallenbergvirus i prover från ett lamm som kom från en besättning med kliniska symtom på infektion med Schmallenbergvirus.

Just nu arbetar SVA med att genetiskt karakterisera viruset.

SVA ››

Karta över spridningen av Schmallenbergvirus i Sverige (SJV) ››

Fler artiklar om Schmallenberg
Schmallenbergvirus – Enkät till fårägare ››
Aktuell information om Schmallenbergvirus ››
Schmallenbergvirus hos får och nötkreatur i Sverige ››