Schmallenbergvirus – en stor andel av svenska besättningar har varit exponerade för smitta

Valda delar ur SVAs information till veterinärer som publicerats 2013-01-03.

Schmallenbergvirus är inte längre anmälningspliktig
Eftersom det är en sjukdom som tills nyligen inte konstaterats i Sverige har den hittills varit anmälningspliktig, detta har nu ändrats. Information om Schmallenbergvirus uppdateras mycket fort och ny information publiceras fortlöpande på Jordbruksverkets och SVA:s webbplatser. Detta kan också innebära ändringar av råd och provtagningsanvisningar.

• Det kommer inte att förekomma några flyttrestriktioner eller handelsrestriktioner för djur inom Sverige eller inom EU. Däremot finns det kraftiga restriktioner vid handel med tredje land av djur och genetiskt material som kan tänkas vara smittsamt.
• Inga djur kommer att avlivas och det finns ingen möjlighet att ersätta djurägare för produktionsförluster då Schmallenbergvirus inte är en epizootisjukdom.
• Djurägare kan själva provta för Schmallenbergvirus om de vill veta om vissa djur eller besättningen varit utsatt för smitta, denna provtagning bekostas då av djurägaren själv.
• Vaccin är under utveckling.
• Alla djur som är smittade en gång är immuna åtminstone några år framöver och riskerar inte att få fler problem med dräktigheten eller akut sjukdom.

Symtom hos får och getter
Det finns få rapporter på kliniska symtom på vuxna får eller getter. Viremi under dräktigheten kan däremot orsaka likadana missbildningar hos fostret som för nötkreatur. Om smitta endast sprids av svidknott är det osäkert om lamm och killingar som föds i Sverige i februari-mars 2012 och senare kan ha hunnit bli transplacentalt smittade innan knottfri säsong inträdde i november 2011. Således kan man förvänta sig att de flesta Schmallenbergvirusrelaterade kommer ses i besättningar med tidig lamning (december-februari).