Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens 12-13 mars 2013

Svenska Djurhälsovårdens årliga fortbildningskonferen hålls den 12-13 mars 2013. Platsen är Aros Congress Center i Västerås i samarbete med First Hotel Plaza som ligger i direkt anslutning till konferensanläggningen.

Ett tillfälle att inhämta ny kunskap och delta i aktuella diskussioner. Dessutom erbjuds ett socialt umgänge under trevliga former med kollegor och branschfolk.

Läs mer på Svenska Djurhälsovårdens hemsida ››