Siffror om ekologisk odling 2013

Källa: Ekologiska lantbrukarna
Hur ser det ekologiska läget ut i världen egentligen? Ekologiska lantbrukarna sammanställt siffror från FiBL och IFOAMs sammanfattning av statistik, inhämtad från 162 länder i världen.

37.2 miljoner hektar odlas ekologiskt runtom i världen (inkl mark i omställning). De områden som har störst areal eko är Oceanien (12.2 miljoner ha, 33 % av världens ekologiskt odlade mark) och Europa (10.6 miljoner ha och 29 %).

Länderna med mest odlad ekologisk mark är Australien (12 miljoner ha), Argentina (3.8 miljoner ha) och USA (1.9 miljoner ha).

Ekoodlingen ökar i Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. I Europa har ökningen varit 0.6 miljoner hektar (6%).

Länderna med flest ekoproducenter är Indien (547 591), Uganda (188 625, 2010) och Mexiko (169 570).

Ungefär en tredjedel av världens jordbruksmark (12 miljoner ha) och mer än 80 % (1.5 miljoner) av producenterna är i utvecklingsländer och växande marknader.

Av det som odlas eko i världen ligger spannmål och ris i topp (2.6 miljoner ha), följt av grönfoder/vall (2.2 miljoner ha), oljeväxter (0.5 miljoner ha), proteingrödor (0.3 miljoner ha) och grönsaker (0.2 miljoner ha).

Marknaden för eko ökar i världen, trots nergångar i världsekonomin. Marknaden har ökat med 170% sedan 2002. Störst är efterfrågan på eko i Nordamerika och Europa. Tillsammans står de för 90% av all försäljning. Det betyder att produktionen i övriga delar av världen främst handlar om export.

Den största per capita konsumtionen av eko står Schweiz, Danmark och Luxemburg för.

I EU står ekologiskt odlad mark för 5,4% av jordbruksmarken. Det finns sju länder där ekoodlingen täcker mer än 10% av jordbruksmarken: Liechtenstein (29.3 %), Österrike (19.7 %), Sverige (15.2 %), Estland (14.8 %), Schweiz (11.7 %), Tjeckien (10.7 %) och Lettland (10.4 %).

Det var en kort summering av en summering på engelska. För fullständig rapport besök Organic World Net ››