Storbritannien: Bönderna som värmer folket når själva viktorianska nivåer av fattigdom

Ullmarknaden upplever ett uppsving. Den kinesiska marknaden efterfrågar ull, utesporter som kräver bra kläder är trendigt och intresset för ullrelaterade hobbies som stickning liknar en väcklesrörelse. Julhandeln är dessutom viktig för handeln med lyxiga ullprodukter.

Trots detta upplever de fårbönder som levererar ullen viktorianska nivåer av fattigdom, enligt en ledande välgörenhetsorganisation som stödjer lantbrukare. Bönder i höglänta områden har det extra svårt. Kostnader för klippning, förpackning och transporter är uppemot tre gånger högre än vad som betalas för ullen.

The Royal Agricultural Benevolent Institution, en välgörenhetsorganisation som stöttat bönder i 153 år, gav under perioden januari till september stöd till 292 bönder. Nästan tre gånger så många som förra året. De områden som har det svårast är norra Yorkshire, Shropshire, Devon, Montgomeryshire, Cornwall, Somerset och Cumbrien. Hjälpen de får består av matkuponger, skoluniformer, hjälp med elräkningar och begravningskostnader.

"Dessa människor är otroligt uthålliga. Vi stödjer inte sviktande företag, men dessa familjer behöver grundläggande stöd," säger Ms Spackman från the Royal Agricultural Benevolent Institution. "De gör hellre avkall på sina egna behov än låter djuren lida. Vi talar om viktorianska förhållanden."

En bonde från höglandet tjänar i genomsnitt bara 6000 pund per år (ca 64 000 SEK), vilket har lett till att många lämnar branschen. Omkring 5000 personer lämnade jordbruket under 2012. Det beräknas att 60 000 nya aktörer behövs inom jordbruksindustrin under kommande årtionde, för att säkerställa dess hållbarhet. Men den genomsnittliga åldern för en höglandsbonde i Cumbria är 58, och möjligheterna för unga att lära sig de tekniker som krävs minskar. Priset på kött är också lågt, slaktmogna lamm betals med ca 70 pund styck (knappt 750 SEK).

En inflytelserik parlamentsledamot har uppmanat regeringen att undersöka gapet mellan vad jordbrukarna får för ullen och hyllpriset för densamma.

The Independent: Fleeced by wool: Sheep farmers face Victorian levels of poverty, despite keeping the nation warm and fed ››
Översatt med Google ››