Slutredovisning av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

Foto Thomas Eriksson

Välkommen till slutredovisning av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

Var: Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

När: Torsdagen den 8 december kl. 10.00 – 15.30, fika serveras från kl 9.30

Program

Spännande projekt inom målområdena:

  • Klimat & Kretslopp, bl.a. De tio viktigaste klimatåtgärderna på gård och slakteri samt nya LCA-analyser för nöt och lamm
  • Foodservice, bl.a. om hur avlösande kriser påverkar och svenskt kött i offentliga miljöer
  • Rätt sortering & ätkvalitet, bl.a. Meat Standard Sweden Nöt och Lamm samt förbättrad kvalitet på svenskt griskött för charkproduktion

Svenskt Kött en del av världens hållbarhet – har vi nått dit?

Vad behöver framtidens köttbonde?

Anmälan

Anmälan här, senast den 24 oktober.