Spärrområde för blåtunga utökas

Jordbruksverket har beslutat att utöka spärrområdet för djursjukdomen blåtunga till att omfatta hela södra delen av Sverige inklusive Öland.
Smittspårningen visar att den ko i Vimmerbytrakten som konstaterats bära på blåtungesmitta högst sannolikt har smittats på Öland.

Dessutom har Jordbruksverket konstaterat att två nötkreatur i Ronnebytrakten har varit utsatta för blåtungesmitta.

– Smittan har med all sannolikhet funnits i liten omfattning även i sydöstra Sverige sedan i höstas. Även om det nu är svidknottfri säsong är det ingen överraskning att vi genom den noggranna övervakning vi har kan hitta enstaka smittade djur eller djur med antikroppar. De här djuren i Vimmerby har vid tidigare tankmjölksprovtagning inte mjölkat och därmed inte ingått i provtagningen, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.
 
Den smittade kon kommer ursprungligen från Öland, vilket skulle indikera att blåtungesmittan finns på ön även om Jordbruksverket inte har hittat några ytterligare smittade djur där. Erfarenheter från utbrotten i Halland under hösten 2008 har visat att det ofta är enstaka individer på ett bete som blir infekterade trots att blåtungepositiva svidknott finns där. Det betyder att det inte går att utesluta att det förekommit blåtungepositiva svidknott på Öland under sensommar/hösten 2008 även om inga fler positiva djur kan påvisas.
 
Utökningen av spärrområdet för blåtunga berör hela Blekinge, hela Öland, hela Kronobergs län och delar av Jönköpings och Kalmar län. De nya delarna i spärrområdet har tidigare ingått i restriktionsområdet för blåtunga.
 
Förflyttningar begränsas även under svidknottfri period
Att hela södra Sverige nu ingår i spärrområdet kommer att göra det lättare för många djurägare eftersom förflyttningar av djur är tillåtna inom spärrområdet. Även inom restriktionsområdet är förflyttningar tillåtna. Mellan spärrområde och restriktionsområde samt ut från restriktionsområdet råder dock begränsningar för hur djur får förflyttas. Detta gäller även nu under den period då svidknotten som sprider smittan inte är aktiva.
– Det sker ingen smittspridning via svidknott nu under vintern när de inte är aktiva, men det är fortfarande viktigt att begränsa djurförflyttningarna för att undvika att smittan transporteras via djur till andra områden där nya svidknott kan infekteras till våren, förklarar Bengt Larsson.
 
Övervakningen mot blåtunga fortsätter med tankmjölksprovtagning på samma sätt som tidigare. Härnäst kommer det att ske en sådan provtagning på Gotland.
 
Vaccination har lett till ett gott grundskydd mot blåtunga
Sedan i höstas har ett stort vaccinationsarbete mot blåtunga pågått i södra Sverige under Jordbruksverkets ledning. Stora delar av det nya spärrområdet är redan grundvaccinerat, men vissa nya områden kommer till med anledning av det utökade spärrområdet.
– Vi har genomfört ungefär 995 000 av de drygt 1 miljon vaccinationer på nötkreatur och får som vi planerat att göra före april. Det innebär att det redan finns ett mycket gott grundskydd mot blåtunga i Sverige. Inom kort påbörjas vaccinationer bland annat på Öland och målet är att även dessa ska vara klara innan nästa svidknottssäsong. Vi anser att det viktigt att vaccinera Öland och kvarvarande del av kustremsan i Kalmar län som en förebyggande åtgärd för att förhindra eventuell cirkulation av blåtungevirus under kommande säsong. Vi har fortsatt ett gott läge för att kunna utrota blåtunga från Sverige, säger Bengt Larsson.

Karta på det nya spärrområdetPDF