Nor 98 bekräftat hos ett får i Skåne

En 10 år gammal finulltacka som avlivats och skickats till
destruktion från en gård i Skåne har konstaterats ha TSE-sjukdomen Nor
98.

Besättningen består av 20 får varav den avlivade tackan var den
yngsta.

– Vi har sedan 2003 påvisat 17 fall av NOR98 i Sverige, men
med en minskning av fall på senare år. Sjukdomen uppträder spontant och
visar ingen smittsamhet, säger Marianne Elvander, statsepizootolog SVA.

Vid fall av Nor98 står fårbesättningen under särskild övervakning i
två år. Det innebär att alla djur som avlivas för slakt eller
destruktion ska provtas om de är över 18 månader. Djurägaren får heller
inte sälja några livdjur.

Fakta om Nor98

Nor98 är en TSE-sjukdom som är närbesläktad med den allvarliga
fårsjukdomen scrapie. Den skiljer sig från scrapie bland annat genom
att fåren ofta är äldre vid insjuknandet och uppvisar en annan
symtombild.

Nor98 drabbar i allmänhet enstaka, äldre får, och påvisas
sällan eller aldrig på andra får i samma besättning. Det tyder på att
Nor98 är mindre smittsam än scrapie. Det kan inte uteslutas att Nor98
uppträder spontant eller är ett uttryck för åldersrelaterade
förändringar.
Sjukdomen är sällsynt och detta är det 17:e fallet som
påvisats i Sverige sedan sjukdomen upptäcktes i Norge 1998.

Källa: SVA