Ändrade regler kring vaccination mot blåtunga

Jordbruksverket
har beslutat att minska den tid som ska passera mellan vaccination mot
blåtunga och inseminering eller flytt av djuret, från 83 dagar för
nötkreatur och 91 dagar för får till 60 dagar för både nötkreatur och
får.

Beslutet grundar sig på en ny riskbedömning som Jordbruksverket har gjort tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
Det finns mer dokumentation kring smittspridning och vaccinering än tidigare.
Anledningen
till minskningen av antalet dagar beror på att risken att ett
vaccinerat djur kan smittas eller överföra smittan till fostret bedöms
som mycket liten 60 dagar efter sista vaccindosen. För övrigt har en
bra vaccinationstäckning uppnåtts i vaccinationsområdet vilket också
minskar risken för att smittan ska kunna få fäste i någon högre grad.
 

Vi har genomfört en vaccinationskampanj under vintern som har gått
väldigt bra mycket tack vare att djurägarna har ställt upp och
underlättat arbetet med vaccinationen. Därför känns det bra att kunna
genomföra lite lättnader i regelverket för de vaccinerade djuren, säger
Kristina Mieziewska, veterinär på enheten för idisslare och gris.