Knottfria säsongen slut 22 april

Den
22 april år den svidknottfria säsongen slut. Då börjar åter hårdare
regler att gälla för förflyttningar av djur ur spärr- och
restriktionsområden för blåtunga.

 Vårvärmen gör att svidknotten
som sprider djursjukdomen blåtunga åter börjar bli aktiva.
Jordbruksverket har därför beslutat att den svidknottfria perioden
upphör den 22 april 2009.

Från och med
detta datum är det inte tillåtet att använda provtagning för att flytta
ovaccinerade idisslare ur spärr- och restriktionsområden.

Idisslare
som är provtagna och inte bär på blåtungevirus får flyttas ur de
berörda områdena fram till den 21 april. Senast denna dag måste också
djurägaren ha fått provsvar från de djur som ska flyttas.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för flytt av vaccinerade och ovaccinerade djur.