Stämmouttalande från Svenska Fåravelsförbundet

Vid årstämman i Halmstad i maj 2013 formulerades följande uttalande.

Rovdjursorganisationerna obstruerar demokratin!

Rovdjurspolitiken har hamnat i ett läge som ingen demokrati med självaktning vill uppleva – ett totalt dödläge. Under lång tid har vi i Svenska Fåravelsförbundet försökt ge röst till de som ska leva med rovdjuren, det vill säga de landsbygdsboende och då särskilt våra medlemmar som håller det djurslag som drabbas hårdast – fåren. Alltför få har lyssnat. Särintressen har fått dominera politiken, utan tillräcklig hänsyn till de som drabbas.

Vargens framtid i vårt land är beroende av att man är lyhörd och ser till samhällets alla delar. Regeringen har uppdraget att formera en hållbar rovdjurspolitik. Naturvårdsverket verkställer regeringens beslut. För att få en regional anpassning, handläggs uppdraget i Länsstyrelsens viltdelegation med bred förankring i samhällets olika intressen (även naturintressen). I den demokratiska processen finns många förberedande instanser där samhällets parter och relevanta intresseorganisationer är representerade och kan delge sina synpunkter. Slutresultatet kanske inte alla är helt nöjda med, men så fungerar demokratin, att man får ge och ta för att nå fram till ett beslut som är så klokt avvägt som möjligt.

För att uppnå en genetisk hållbar vargstam i samverkan med lantbrukets och landsbygdens intressen är det nödvändigt att man står fast vid överenskomna principer. Det är då mycket märkligt att enskilda grupperingar systematiskt sätter demokratiskt fattade beslut ur spel genom att överklaga allt från regeringsbeslut om vargjakt till enskilda skyddsjaktärenden, och tillåts fortsätta att genom hot och trakasserier sätta egna agendor.

Man kan inte ta svenskt kött, svensk mjölk, öppna landskap och betesmarker med höga biologiska värden för självklart. En vargstam som inte kan förvaltas och där lantbrukaren inte har möjlighet att skydda sina djur är en ohållbar situation. Konsekvensen blir ett landskap utan betesdjur och därmed blir det varken svensk mjölk eller svenskt kött.

Vad rovdjursföreningen med flera gör med sina ständiga överklaganden, är en planerad obstruktion av demokratiskt fattade beslut. Det måste Sverige som ett demokratiskt land komma tillrätta med.

Svenska Fåravelsförbundet kräver att demokratin återupprättas!