Svenska Fåravelsförbundet går in i LRF Kött

Idag har ett pressmeddelande om vårt inträde i LRF Kött sänts ut:

LRF bjöd i förra veckan in intresseföreningarna, bland annat Svenska Fåravelsförbundet, SF, till samarbete i nybildade LRF Kött. Svenska Fåravelsförbundet har bestämt sig för att tacka ja till erbjudandet.

– För svensk fårnärings del är detta ett stort steg och vi går in i det här samarbetet med stor tillförsikt. LRF Kött kommer att bli en viktig plattform för SFs fortsatta arbete för att stärka svensk lammproduktion. Vi kommer att bli ännu starkare som intresseorganisation genom det här samarbetet säger Bertil Gabrielsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet.

Genom LRF Kött får Svenska Fåravelsförbundet möjligheter att stärka lammnäringens roll inom animalieproduktionen, både i primärproduktion-, förädling- och handelsled.

– Svenska köttproducenter behöver samverka för att bli starkare och LRFs erbjudande är ett utmärkt sätt att gå till väga på. Men ett krav från vår sida är att djurägarna kommer att få behålla majoritet även om branschorganet i en framtid förstärks med flera parter, menar Bertil Gabrielsson.

LRF beslutade nyligen att bilda LRF Kött och erbjuda intresseföreningarna Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Djurbönder att ingå. Läs mer ››

För mer information, kontakta Bertil Gabrielsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet. Tel: 070-276 76 97.