Stämmouttalande om vargbeståndet

Förbundsstämman den 12 maj 2023 har gjort ett stämmouttalande med anledning av det snabbt växande vargbeståndet.

Vårt budskap är att fårnäringen ser stora möjligheter att kunna öka produktionen av svenskt lammkött om förutsättningar och möjligheter ges. Fårägare och våra djur tar ansvar för stora arealer skyddsvärda naturbetesmarker. Kött från idisslare som betar marginalmarker är en viktig del av livsmedelsförsörjningen. Men den ökning av vargstammen vi nu ser får som konsekvens att besättningar avvecklas i en takt som hotar fårnäringens existens.

SF positivt på att regeringen och landsbygdsministern uttalat en vilja att märkbart minska vargstammen.

Stämmouttalande 2023