Uppdatering av Betesbloggen pga den svaga betestillväxten

Perioden 11 till 25 maj 2023. Den sista veckan har utsikterna för betestillväxt för de flesta gått från måttligt dålig till katastrofal. Det är heller inte mycket hopp om regn och förbättrad tillväxt de närmaste 10-14 dagarna. Läs Betesbloggen nya inlägg.

Foto Gudrun Haglund Eriksson