Starkt förtroende för djurhållning hos konsument, men skillnader mellan djurslagen

Pressmeddelande från Svenskt Kött
Svenskt Kött har följt konsumenternas förtroende för djurhållningen i 10 år och kan konstatera att förtroendet ligger rätt stadigt på ca 70–75 procent. För att fånga upp hur opinionsläget påverkar förtroendet på kort sikt följer nu också Svenskt Kött konsumenternas förtroende veckovis.

Varje vecka, året runt, får 200 konsumenter åt gången frågor där Svenskt Kött snabbt kan få en indikation på hur svenska folkets förtroende ser ut för svensk gris-, nöt- och lammproduktion. Dessa mätningar som kontinuerligt ger en god indikation kring hur konsumenterna exempelvis påverkas av medierapporteringar.

Förutom förtroende för produktionen djurslagsvis, mäter också Svenskt Kött för första gången någonsin hur konsumentens förtroende ser ut för slakt av nöt, gris och lamm.

– Det är första gången vi frågar konsumenterna rakt ut vilket förtroende de har för slakten i Sverige. Trots att det är en fråga som väcker mycket känslor kan vi ändå konstatera att siffrorna är höga där ca 40–45 procent anger att de har högt eller mycket högt förtroende för slakt av gris, nöt och lamm. Tittar vi dessutom på dem som vare sig är negativa eller positiva kan vi addera ytterligare 20–30 procent.

Undersökningen visar på relativt jämna siffror mellan djurslagen men grisslakten sticker ut; En större andel konsumenter anger att de har lågt eller mycket lågt förtroende för slakten av gris.

Läs hela pressmeddelandet här

Grafik Svenskt Kött