Enkät till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan om förekommande avtalsvillkor och beteenden

Konkurrensverket ska bli tillsynsmyndighet över en ny lag som träder i kraft i november 2021. Lagen om otillbörliga handelsmetoder ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsvaror mot vissa avtalsvillkor och beteenden som köpare utövar mot leverantörer.

Som en förberedelse för det nya tillsynsuppdraget genomför Konkurrensverket en enkät som syftar till att undersöka hur vanligt förekommande dessa avtalsvillkor och beteenden är idag.

Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten och den är öppen för svar till måndag den 29:e mars 2021.

Besvara enkäten här.

Har man svarat på en liknande enkät nyligen så har Kommissionen i Bryssel nyligen haft en liknande enkät ute.

Relaterat
LRF: Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp