Statuskontrollen – kolla om besättningen du ska köpa djur från är MV/CAE-fri

Ett av Maedi-Visnaprogrammets syften är att möjliggöra en säker livdjurshandel och Statuskontrollen är ett led i att underlätta detta.

Genom att skriva in det SE-nummer vars status du vill få information om och göra en sökning på Gård & Djurhälsans hemsida och få besked om besättningen har en aktuell M3/C3 eller MV/CAE-fri status och hur länge den är giltig.

Om besättningen du söker på inte får grönt ljus kan det ha flera olika orsaker. Exempelvis att besättningen inte är ansluten till programmet, att besättningen är ansluten men inte har förnyat sin status i tid, att besättningen har lägre status än M3/C3.