Gotlandsfårsföreningens temanummer om avel för att inspirera och motivera till aktivt avelsarbete

Gotlandsfårsföreningen har en medlemstidning i pappersformat som utkommer fyra gånger per år. Nr 3 2022 är ett temanummer om avel som finns öppet, att läsa digitalt.

Läs nr 3 2022 digitalt via Gotlandsfårsföreningens hemsida