Storbritannien: Återintroduktion av lodjur – nu kräver bönder en oberoende konsekvensanalys

Storbritanniens jordbruksorganisationer vill få en försäkran från Natural England att en eventuell ansökan från Lynx UK Trust att återintrodcucera upp till 10 lodjur i Kielder Forest kommer att bemötas med en fullständig och oberoende konsekvensanalys.

Lynx UK undersöker för närvarande möjligheten att införa ett introduktionsprogram, men har hittills inte lämnat in någon formell ansökan till de tillståndsgivande myndigheterna i England och Skottland – Natural England och Scottish Natural Heritage.

NFU i England och NSA i England och Skottland arbetar tillsammans för att representera de bönder som skulle få bära bördan av ett introduktionsprogram. De säger den berättigade oro som finns, inte bara hos jordbrukare utan också hos andra som lever på landsbygden, måste tas på allvar.

Phil Stocker, VD för National Sheep Association:
– Får är en viktig del av landsbygdens ekonomi, miljö och samhälle. Att riskera denna viktiga del hotar hela strukturen, att den biologiska mångfalden minskar, att kultur och kulturarv går förlorat och att det brukade landskapet förändras. Vi är oroade över att lodjur kommer att inverka negativt på jordbruksföretag med fåruppfödning utan att några inkomster från miljö och turism kan garanteras. Lodjuret anses inte vara en hotad art på global nivå, och vi skulle hellret koncentrera oss på att bevara vårt ikoniska landskap och den otroliga mångfald som vi redan har i Storbritannien.

Hela artikeln
National Sheep Association: Farmers call for independent consultation commitment on lynx ››
Översatt med Google ››