Storbritanninen: Vikten av att öka lammköttets värde

National Sheep Association (NSA) höll nyligen ett seminarium om sätt öka avkastning och hållbarhet genom förbättrad effektivitet och genom att höja den färdiga produktens värde. Något som är särskilt viktigt nu, med tanke på den brittiska marknadens instabilitet.

– Förmågan att hantera marknadsfluktuationer och förändringar avgör ett företags hållbarhet och långsiktighet. Detta gäller inte minst fårsektorn som på gårdsnivå kan höja värdet på sina lamm genom att göra en medveten ansträngning att möta marknadens och konsumenternas krav, säger John Richards från Hybu Cig Cymru (HCC).

HCCs bästa tips för att höja värdet på kvalitetslamm på gårdsnivå:

  • Leverera lamm som möter marknadens krav
  • Producera och marknadsföra lamm som håller en jämn kvalitet
  • Hålla koll på kostnaderna, för att öka marginalerna

– En förlängd hållbarhet hos lammköttet skulle också öka vinsten i leveranskedjan, tillade Richards. Som det ser ut, är den genomsnittliga lagringstiden för lamm från Wales 21 dagar, jämfört med Nya Zeeländskt lamm som har en hållbarhetstid på 70 dagar. HCC driver frågan om hållbarhet eftersom det är viktigt för ökat marknadsvärde och exportpotential för varumärket Welsh Lamb.

Meat Trades Journal: Sheep industry taught the importance of adding value ››
Översatt med Google ››