USA: Förslag på mjukare importregler för lamm

US Department of Agriculture, USDA, har gett förslag på att uppdatera USA:s importrestriktioner för lamm och getter. Importen har länge varit reglerad med avseende på TSE, vilket är en sjukdomsgrupp som angriper hjärnan på djur och människor.

Förslaget om nya importregler skulle innebära att det blir enklare att exportera lamm till USA från länder i Europa. Foto: Thinkstock.

De nuvarande importreglerna förbjuder import av levande får och getter, samt produkter från dessa, från länder med risk för TSE-sjukdomen BSE (bovin spongiform encephalopati), även kallad galna kosjukan.
Glada britter

USDA menar att regleringen har hindrat handel samt orsakat svårigheter för amerikanska fårbönder att förnya genuppsättningen i besättningarna.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Förslag på mjukare importregler för lamm