Soldrivna öronmärken underlättar tillsyn

En uppfinning som hjälper bönder att via soldrivna öronmärken och en smart phone övervaka hjärtfrekvens och kroppstemperatur hos sina djur kan snart finnas på marknaden.

WM Systems tag är designad av Ollie Godwin, en student i industriell design och teknik vid Loughborough University. Öronmärket postar information om hjärtfrekvens och kroppstemperatur var femte minut, och varnar vid värden utanför de inställda gränsvärdena. Även var djuren befinner sig övervakas, och en pulserande lysdiod på öronmärket hjälper till att visuellt identifiera djuret som har orsakat ett larm.

Ollie Godwin, som inspirerades att utveckla produkten efter att ha hjälpt till under lamningen i sin systers fårbesättning, menar att uppfinningen är idealisk under lamningen när kroppstemperaturen ökar hos tackor som snart ska lamma.
– Genom att övervaka hjärtfrekvens kan man också plocka upp tecken på stress hos får, till exempel om en hund jagar djuren, säger han.

Ett par amerikanska företag har visat intresse för den patentsökta prototypen.

Farmers Weekly: Solar-powered ear tags track livestock welfare ››
Översatt med Google ››