Storbritannien: OneHutFull

Ett projekt som ska turnera runt de brittiska öarna för att berätta om kulturhistoria och jordbruk i Dartmoors högland.

På hemsidan skriver man: OneHutFull är mer än ett kulturhistoriskt projekt. Det handlar inte om att romantisera det förflutna, det handlar om att inspirera innovatörer och konsumenter för att säkerställa att höglandsjordbruket finns kvar även i framtiden.

OneHutFulls hemsida ››