Wales: Resistenta parasiter på uppgång

Resistens mot avmaskningsmedel ökar i Wales och behandlingar blir allt mindre effektiva, enligt de första resultaten av en långtidsstudie.

Studien, som är gjord av The Wales Against Anthelmintic Resistance Development (WAARD), visar oroande resultat, med fyra gårdar som visat sig ha parasiter som är resistenta mot samtliga testade preparat. De flesta produkterna visar en minskande effekt jämfört med förra undersökningen 2006.

Mest oroande är att nyare läkemedel, som man hittills trott haft 100 %-ig effekt, inte fungerade på en av fem gårdar.

Daily Post: Wormer resistance continues to grow in Wales ››
Översatt med Google ››