Storbritannien: Oro för höglandsböndernas framtid

Phil Stocker, ledare för NSA (National Sheep Association), menar att markägare säljer ut högländernas tillgångar genom att lägga ner gårdarnas betesdjurhållning till förmån för miljöåtgärder.

Ett ensidigt fokus på miljövårdsåtgärder innebär att gårdarna som drivs av arrendatorer, ett system med stark tradition i norra Englands högland, successivt avvecklas och framtiden för unga fåruppfödare äventyras.

Phil Stockers uttalande kom efter ett möte där NSA och Tenant Farmers' Association gick ut tillsammans för protestera mot en alltmer "oroande trend" där kortsiktiga arrendekontrakt inte förnyas i bergsområden som Lake District och Yorkshire. Istället tar landägare in markerna i miljövårdsprogram, som ofta utesluter betesdjur och då särskilt får, och de områden som blir över erbjuds på årliga betesavtal där hus och byggnader hyrs ut separat.

The Westmorland Gazette: Fears for hill farmers rising ››
Översatt med Google ››