Svar på remiss gällande förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion

Dnr 4.7.16-07241/2018

Datum: 2018-07-19
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››