SVAs tidning SVAvet blir digital

Tidningen SVAvet nummer 1/2016 kommer ut denna vecka. Det är samtidigt det sista numret av den veterinärmedicinska trycksaken.

Samtidigt lanseras webbtidningen SVAvet – med ett utvidgat innehåll.